1. livsmedel

  livsmedel, produkt som kan användas till mat eller dryck.

 2. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 3. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 4. malabsorption

  malabsorption, medicinsk term för minskat upptag av näringsämnen från tarmen.
 5. litografi

  litografi, grafisk plantrycksmetod som bygger på att tryckstenen absorberar fett och vatten men att dessa stöter bort varandra.
 6. andningskedja

  andningskedja, elektrontransportkedja, serie av proteinkomplex med enzymer som katalyserar delsteg vid oxidationen av substanser i cellandningen.
 7. palmolja

  palmolja, gult till mörkrött fett som utvinns ur fruktköttet från oljepalmer, framför allt arten Elaeis guineensis.
 8. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 9. härskning

  härskning, kemisk sönderdelning av fett genom oxidation eller hydrolys, resulterande i icke önskvärda förändringar i fettets lukt, smak, färg och konsistens.
 10. fettupplagring

  fettupplagring, hos djur lagring av fett i celler och organ av överskottsenergi från födan.