1. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 2. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 3. solrosor

  solrosor, Helianthus, släkte korgblommiga växter med ca 70 arter storväxta, gulblommiga, ett- till fleråriga örter i Amerika, bl.a. gullsolros, höstsolros, miniatyrsolros och solros.
 4. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 5. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 6. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 7. palmitinsyra

  palmitinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen.
 8. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.

 9. oljeväxter

  oljeväxter är växter som innehåller mycket fett.
 10. fleromättat fett

  fleromättat fett är ett fett som innehåller fleromättade fettsyror.