1. margarin

  margarin, fettemulsion, huvudsakligen av typen vatten i olja, som helt eller delvis innehåller annat fett än mjölkfett.
 2. ytaktivt ämne

  ytaktivt ämne är ett ämne som minskar vattnets ytspänning.
 3. olivolja

  olivolja, olja framställd ur olivträdets frukt.
 4. kullager

  kullager är ett lager som består av stålkulor som oftast ligger i spår mellan en yttre och en inre metallring.
 5. smörträd

  smörträd, gemensamt namn på ett flertal tropiska vedväxter där fröna innehåller stora mängder fett med smörliknande konsistens.
 6. kokosfett

  kokosfett, kokosolja, fett som framställs industriellt genom pressning av kopra.
 7. smör

  smör är matfett som tillverkas av grädde, alltså av fettet i komjölk.
 8. grävlingar

  grävlingar, Melinae , underfamilj mårddjur med de nio arterna grävling, nordamerikansk grävling, solgrävlingar (fyra arter i släktet Melogale), stinkgrävlingar (två arter i släktet Mydaus) och svingrävling ( Arctonyx collaris).
 9. lever

  lever är ett livsviktigt organ i kroppen hos människan och andra djur.
 10. glycerider

  glycerider, estrar av den trevärda alkoholen glycerol.