1. ost

  ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.
 2. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 3. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.
 4. homogenisera

  homogenise´ra verb ~de ~t ORDLED: homo-gen-is-er-ar SUBST.: homogeniserande, homogenisering
  Svensk ordbok
 5. emulgera

  emulgera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: e-mulg-er-ar SUBST.: emulgerande, emulgering; emulsion
  Svensk ordbok
 6. spara in

  spara in´ verb sparade sparat, pres. sparar el. spar ORDLED: spar-ar SUBST.: insparande
  Svensk ordbok
 7. galla

  1gall`a subst. ~n gallor ORDLED: gall-an
  Svensk ordbok
 8. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok