1. fi-skalan

  fi-skalan, φ-skalan, phi-skalan, kornstorleksskala vilken används framför allt inom sedimentologin i stället för konventionella millimeterskalor.
 2. hi-fi

  hi-fi , förkortning för high fidelity.
 3. Wi-Fi

  Wi-Fi, WIFI, wifi, standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area network).
 4. hi-fi

  hi-fi [haj´fi] subst., ingen böjning ORDLED: hi-fi
  Svensk ordbok
 5. phi

  phi, grekisk bokstav, se fi.
 6. phi-skalan

  phi-skalan , sedimentologisk kornstorleksskala, se fi-skalan.
 7. sauna

  sauna, detsamma som finsk bastu.
 8. Amphibia

  Amphibia, det vetenskapliga namnet på groddjur.
 9. Finska Statsjärnvägarna

  Finska Statsjärnvägarna, fi. Valtion Rautatiet, se VR.
 10. Amphioxiformes

  Amphioxiformes, det vetenskapliga namnet på ordningen lansettfiskar.