1. tuner

  tuner, engelska för radiomottagare, vanligen som komponent i en hi-fi-anläggning.
 2. Amphion

  Amphion , skonert, kungligt resefartyg, byggt 1778 av F.H. af Chapman och använt av Gustav III i ryska kriget 1788–90.
 3. haxe

  haxe, ursprungligen finsk benämning på ett flatbottnat, mindre fartyg för kustsjöfart och fiske kring Bottenhavet, under 1700- och 1800-talen mera allmän benämning på småfartyg och större båtar vid bottenhavskusten.
 4. rissla

  rissla, båtliknande släde, där den åkande ligger nedbäddad.
 5. Vittangiälven

  Vittangiälven, även Vittangi älv, fi. Vitankijoki, tillflöde till Torne älv i norra Lappland; 120 km lång, avrinningsområde 1 830 km 2 och medelvattenföring vid mynningen 20 m 3/s. Vid V. ligger raketbasen ESRANGE.
 6. Skärgårdshavet

  Skärgårdshavet, fi. Saaristomeri, vatten­område i södra Bottniska viken mellan Åland och det finländska fastlandet; 8 300 km 2, medeldjup 23 m, största djup 104 m. I S. ligger flera tusen öar
 7. lave

  lave, väggfast sitt- eller liggplats av träplankor främst i kolarkojor, fäbodstugor och bastur. Numera förekommer lavar framför allt i basturum och enklare turiststugor.
 8. lave

  lave, horisontell, upphöjd träställning för förvaring och torkning av mat, särskilt i Nordsverige och hos samerna.
 9. lave

  lave, inramad jordbädd, odlingsbädd, i trädgård, drivhus eller växthus.
 10. receiver

  receiver, detsamma som radiomottagare; se radio.