1. fibromyalgi

  fibromyalgi, fibrosit, symtomkomplex som kännetecknas av smärta i lednära muskulatur, ledsmärta utan ledsvullnad, stelhet och ökad fysisk och psykisk uttröttbarhet.
 2. fibromyalgi

  fibromyalgi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: fibro-my-alg-in
  Svensk ordbok
 3. myalgi

  myalgi, medicinsk term för muskelsmärta som huvudsakligen förekommer som en följd av muskelsjukdom ( myopati) respektive nedsatt genomblödning av muskulaturen.
 4. mjukdelsreumatism

  mjukdelsreumatism, vardaglig benämning på fibromyalgi och fibromyalgiliknande smärttillstånd.
 5. reumatiska sjukdomar

  reumatiska sjukdomar, sammanfattande benämning på de åkommor som drabbar hållnings- och rörelseorganen med smärta och funktionsinskränkning.

 6. myalgi

  myalgi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: my-alg-in
  Svensk ordbok