1. FILA

  FILA, Fédération Internationale des Luttes Associées, tidigare Fédération Internationale de Lutte Amateur, Internationella brottningsförbundet, stiftades 1912 i Stockholm.
 2. fila olfactoria

  fila olfactoria, anatomisk term för de nervtrådar som leder luktimpulser från näsan till lukthjärnan.
 3. fila brasileiro

  fila brasileiro, brasiliansk hundras inom FCI-grupp 2.
 4. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 5. filet

  filet, detsamma som filé.
 6. filnamn

  filnamn, inom databehandling en textsträng som anger namnet på en fil.
 7. filsystem

  filsystem, beskrivning av hur data (filer och mappar) ska lagras på ett lagringsmedium.
 8. fildelning

  fildelning, utbyte av filer mellan datornätanvändare med hjälp av fildelningsprogram.
 9. filmjölk

  filmjölk, fil, kulturmjölk, mjölk med 3 % fetthalt som syrats med en kultur av mjölksyrabakterier.
 10. filnamnsändelse

  filnamnsändelse, filnamnssuffix, den del av ett filnamn som följer efter namnets (sista) punkt.