1. filterpress

  filterpress, utrustning för avvattning av slam.
 2. Filip IV

  Filip IV (franska Philippe IV), kallad ”Filip den sköne” ( le Bel), född 1268, död 29 november 1314, kung av Frankrike 1285–1314, son till Filip  III.
 3. filterkondensator

  filterkondensator, benämning på den kondensator – ofta med hög kapacitans – som utjämnar, glättar, den pulserande likströmmen från en likriktare i ett nätaggregat, så att den resulterande likspänningen blir (tillräckligt) ren.
 4. filigran

  filigran, arbete av fina guld- eller silvertrådar som löds på ett underlag.
 5. Filipendula

  Filipendula, det vetenskapliga namnet på växtsläktet älggräs.
 6. Film

  Film, f.d. församling i Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län).
 7. filmskola

  filmskola, institution för praktisk och teoretisk utbildning inom filmens olika yrkesområden.
 8. filosofem

  filosofem (grekiska), filosofisk tes eller lärosats, oftast i nedsättande betydelse (ogrundad, oklar).
 9. filippister

  filippister, av motståndare lanserad benämning på den grupp av lutherska teologer som i likhet med Philipp Melanchthon efter Luthers död intog en kompromissvillig hållning till katolikerna.
 10. filmrestaurering

  filmrestaurering, åtgärder för att återställa en skadad eller ofullständig film i visningsbart skick.