1. bestämma

  bestämm´a verb bestämde bestämt, pres. bestämmer ORDLED: be-stämm-er SUBST.: bestämmande, bestämning
  Svensk ordbok
 2. bekant

  1bekan´t adj., neutr. ~ ORDLED: be-kant
  Svensk ordbok
 3. konvertera

  konverte´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-vert-er-ar SUBST.: konverterande, konvertering; konversion
  Svensk ordbok
 4. enhet

  enhet [e`n- äv. e´n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-het-en
  Svensk ordbok
 5. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok
 6. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok