1. fil

  fil är det som lagras på till exempel en hårddisk när man sparar en text, en bild, ett kalkylark eller liknande från ett datorprogram.
 2. fil

  fil är i trafiken en rad av bilar efter varandra.
 3. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 4. fildelning

  fildelning innebär att man genom ett nätverk delar med sig av sina filer.

 5. filmkonsulent

  filmkonsulent är en person som bedömer om en film ska få pengar eller inte från Svenska Filminstitutet.
 6. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 7. filter

  filter är en anordning inom optiken för att förändra egenskaper på ljus.
 8. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 9. film

  film betyder egentligen ett tunt skikt av något material.
 10. filial

  filial är en del av ett företag som är placerat på en annan plats än huvudföretaget.