1. animerad film

  animerad film är film där man gör rörliga bilder av en serie bildrutor.
 2. tredimensionell film

  tredimensionell film eller 3D-film är film som upplevs ha ett djup i bilden när man tittar på den.
 3. politisk film

  politisk film är filmer som på olika sätt framför en politisk åsikt.
 4. episk film

  episk film kallas en film som kännetecknas av att den berättar om ett samhälle eller en historisk epok.
 5. tecknad film

  tecknad film är en typ av animerad film.
 6. kung fu-film

  kung fu-film är ett annat namn på karatefilm.
 7. Svenska Filminstitutet

  Svenska Filminstitutet eller SFI är en organisation som har huvudansvaret för den film som görs i Sverige.
 8. AB Svensk Filmindustri

  Svensk Filmindustri eller SF är det största filmbolaget i Sverige.

 9. mapp

  mapp är i datorsammanhang ett namn på en del av en hårddisk eller liknande som man använder för att spara en viss grupp av filer.
 10. MP3

  MP3 är en beteckning för ett av de filformat som används för att lagra musikfiler så att de tar så liten plats som möjligt.