1. smed

  smed är ett yrke där man bearbetar järn och andra metaller genom att smida.
 2. datorvirus

  datorvirus är ett slags elaka dataprogram som tillverkas och släpps ut av ”hackare”.
 3. nät

  nät är två eller flera sammankopplade datorer som kommunicerar med varandra. 

 4. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.