1. fingerborgsblomma

  fingerborgsblomma, fingerhatt, Digitalis purpurea, art i familjen grobladsväxter.
 2. finger

  finger, digitus , se hand.
 3. fingertång

  fingertång, finger-tare, häst-tare, Laminaria digitata, art i divisionen brunalger.
 4. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.

 5. fingersvampar

  fingersvampar, gemensam benämning på flera släkten basidsvampar.
 6. fingerhirs

  fingerhirs, afrikansk hirs, dagussi, korakan, mandua, ragi, Eleusine coracana, art i växtfamiljen gräs.
 7. fingerborgsblommor

  fingerborgsblommor, Digitalis, släkte grobladsväxter med drygt 20 arter örter eller buskar från Kanarieöarna och Madeira över Europa till centrala Asien.
 8. fingerborg

  fingerborg är ett redskap som skyddar fingertoppen när man syr med nål. 

 9. Finger Lakes

  Finger Lakes, elva långsmala sjöar i USA i norra delen av delstaten New York.
 10. fingerring

  fingerring består av en skena på vilken ofta är anbragt ett framstycke med eller utan sidostöd, s.k. skuldror.