1. fiktion

  fiktion, allmänt: något uppdiktat eller påhittat, som saknar motsvarighet i verkligheten.
 2. fiktion

  fiktion, inom estetik och litteraturteori en sats eller text som inte påstår eller hävdar det som den (tolkad i bokstavlig mening) utsäger.
 3. fiktion

  fiktion, folkloristisk term, numera vanligen ersatt av formen fikt.
 4. fiktion

  fiktion, inom vetenskapsteori en föreställning som, trots insikten om att den inte är sann, upprätthålls på grund av sin vetenskapliga användbarhet.
 5. fingerad culpa

  fingerad culpa, culpafiktion, att en domstol ålägger skadeståndsskyldighet med motivering att ett handlande är oaktsamt, trots att det stämmer överens med normalt beteende i motsvarande situation.
 6. plural

  2plural [plu`- äv. plu´-] subst. ~en ~er; i ett uttr. ~e ORDLED: plur-al-en
  Svensk ordbok