1. fingrar

  fingrar, se hand.
 2. fingrus

  fingrus, kornfraktion som enligt Atterbergs korngruppskala består av partiklar med en kornstorleksdiameter mellan 2 och 6 mm.
 3. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 4. fingrad

  fing`rad adj. fingrat ORDLED: fingr-ad
  Svensk ordbok
 5. fingra

  fing`ra verb ~de ~t ORDLED: fingr-ar SUBST.: fingrande
  Svensk ordbok
 6. fingranska

  fi`ngranska verb ~de ~t ORDLED: fin--gransk-ar SUBST.: fingranskande, fingranskning
  Svensk ordbok
 7. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 8. puls

  puls är en blodstöt som går genom kroppens artärer när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod.
 9. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 10. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.