1. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 2. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 3. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 4. fingrar

  fingrar, se hand.
 5. fingrus

  fingrus, kornfraktion som enligt Atterbergs korngruppskala består av partiklar med en kornstorleksdiameter mellan 2 och 6 mm.
 6. puls

  puls är en blodstöt som går genom kroppens artärer när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod.
 7. blad

  blad är ett organ som finns hos växter.
 8. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 9. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 10. tumregel

  tumregel, enkel minnesregel.