1. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 2. extremitet

  extremitet, lem, vanligen parigt utskott från kroppen hos djur, modifierat för förflyttning och vanligen försett med rörliga leder, hos människan arm och ben.
 3. gitarr

  gitarr är ett stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.
 4. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 5. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 6. Giganotosaurus

  Giganotosaurus, det vetenskapliga namnet på ett släkte rovdinosaurier som levde under mitten av krita (för ca 110–90 miljoner år sedan) i Sydamerika.
 7. Fatimas hand

  Fatimas hand, en stiliserad handliknande symbol med fem fingrar som representerar islams fem pelare (bönen, fastan, trosbekännelsen, vallfärden och allmosan).
 8. krasseväxter

  krasseväxter, Tropaeolaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 90 arter klättrande örter hemmahörande i Central- och Sydamerika.

 9. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.
 10. tvättbjörnar

  tvättbjörnar, sjubb, Procyon, släkte halvbjörnar med 6–7 arter i Nya världen.