1. grön

  grön adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. näsa

  nä`sa subst. ~n näsor ORDLED: näs-an
  Svensk ordbok
 3. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 5. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok
 6. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 7. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok