1. fingrad

  fing`rad adj. fingrat ORDLED: fingr-ad
  Svensk ordbok
 2. fingra

  fing`ra verb ~de ~t ORDLED: fingr-ar SUBST.: fingrande
  Svensk ordbok
 3. fingranska

  fi`ngranska verb ~de ~t ORDLED: fin--gransk-ar SUBST.: fingranskande, fingranskning
  Svensk ordbok
 4. långfingrad

  lång`fingrad adj. långfingrat ORDLED: lång--fingr-ad
  Svensk ordbok
 5. långfinger

  lång`finger subst. långfingret el. ~n, långfingrar ORDLED: lång--fingr-et
  Svensk ordbok
 6. klåfingrig

  klå`fingrig adj. ~t ORDLED: klå--fingr-ig
  Svensk ordbok
 7. ringfinger

  ring`finger subst. ringfingret el. ~n, ringfingrar ibl. ~ ORDLED: ring--fingr-et
  Svensk ordbok
 8. finger

  fing´er subst. fingret el. ~n, fingrar ORDLED: fingr-et
  Svensk ordbok
 9. smisk

  smisk subst. ~et ORDLED: smisk-et
  Svensk ordbok
 10. fingerkrok

  fing`erkrok subst. ~en ORDLED: finger--krok-en
  Svensk ordbok