1. styr

  3styr subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 2. fippla

  fipp`la verb ~de ~t ORDLED: fippl-ar SUBST.: fipplande; fippel
  Svensk ordbok
 3. hästkastanj

  häs`tkastanj subst. ~en ~er ORDLED: häst--kastanj-en
  Svensk ordbok
 4. fläskig

  fläs`kig adj. ~t ORDLED: fläsk-ig
  Svensk ordbok
 5. busvissla

  bu`svissla verb ~de ~t ORDLED: bus--vissl-ar SUBST.: busvisslande, busvissling
  Svensk ordbok
 6. flink

  flink adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. överföringsbild

  ö`verföringsbild subst. ~en ~er ORDLED: över-för-ings--bild-en
  Svensk ordbok
 8. motsättlig

  mo`tsättlig adj. ~t ORDLED: mot--sätt-lig
  Svensk ordbok
 9. fingerfärdig

  fing`erfärdig adj. ~t ORDLED: finger--färd-ig
  Svensk ordbok
 10. fingersättning

  fing`ersättning subst. ~en ~ar ORDLED: finger--sätt-ning-en
  Svensk ordbok