1. klia

  kli`a verb ~de ~t ORDLED: kli-ar SUBST.: kliande
  Svensk ordbok
 2. kratsa

  krat`sa verb ~de ~t ORDLED: krats-ar SUBST.: kratsande, kratsning
  Svensk ordbok
 3. rotting

  rotting [råt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: rott-ing-en
  Svensk ordbok
 4. väta

  2vä`ta verb vätte vätt, pres. väter ORDLED: vät-er SUBST.: vätande, vätning
  Svensk ordbok
 5. pion

  pio´n subst. ~en ~er ORDLED: pion-en
  Svensk ordbok
 6. tio

  ti`o vard. äv. ti`e räkn.
  Svensk ordbok
 7. sålla

  såll`a verb ~de ~t ORDLED: såll-ar SUBST.: sållande, sållning
  Svensk ordbok
 8. kladda

  kladd`a verb ~de ~t ORDLED: kladd-ar SUBST.: kladdande; 2kladd
  Svensk ordbok
 9. gröpa

  1grö`pa verb gröpte gröpt, pres. gröper ORDLED: gröp-er SUBST.: gröpande, gröpning
  Svensk ordbok
 10. nypa

  1ny`pa subst. ~n nypor ORDLED: nyp-an
  Svensk ordbok