1. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 2. Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog, alltså en specialist på religion, som levde 1483–1546.
 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 5. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 6. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 9. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 10. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.