1. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur är musklerna som man använder när man rör sig.

 2. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 3. glaciär

  glaciär är ett stort istäcke på land.

 4. Huckleberry Finn

  Huckleberry Finn, The Adventures of Huckleberry Finn, roman av den amerikanske författaren Mark Twain, utgiven 1884, uppföljare till ”Tom Sawyers äventyr” (1876).

 5. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 6. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 7. Johann Gutenberg

  Gutenberg, Johann, född 1394, död troligen 3 februari 1468, tysk boktryckare, av patriciersläkten Gensfleisch i Mainz.
 8. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 9. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 10. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.