1. fanns

  fanns se finnas
  Svensk ordbok
 2. förefinnas

  fö`refinnas verb förefanns förefunnits ORDLED: före--finn-as SUBST.: förefinnande
  Svensk ordbok
 3. upphitta

  upp`hitta verb ~de ~t ORDLED: upp--hitt-ar SUBST.: upphittande
  Svensk ordbok
 4. talangscout

  talang`scout subst. ~en ~er ORDLED: tal-ang--scout-en
  Svensk ordbok
 5. narkotikahund

  narkotikahund [-å`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: nark-ot-ika--hund-en
  Svensk ordbok
 6. sanningslidelse

  sann`ingslidelse subst. ~n ORDLED: sann-ings--lid-els-en
  Svensk ordbok
 7. tillfinnandes

  tillfinnandes [-fin´- el. -fin`-] äv. till finnandes [fin´- el. fin`-] adv. ORDLED: till--finn-and-es, till finn-and-es
  Svensk ordbok
 8. finnmark

  finn`mark subst. ~en ~er ORDLED: finn--mark-en
  Svensk ordbok
 9. finnjolle

  finn`jolle subst. ~n finnjollar ORDLED: finn--joll-en
  Svensk ordbok
 10. infinna sig

  in`finna sig verb infann infunnit, pres. infinner ORDLED: in--finn-er
  Svensk ordbok