1. kryphål

  kry`phål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kryp--hål-et
  Svensk ordbok
 2. fritidsproblem

  fri`tidsproblem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fri-tids--pro-blem-et
  Svensk ordbok
 3. uppklara

  upp`klara verb ~de ~t ORDLED: upp--klar-ar SUBST.: uppklarande, uppklar(n)ing
  Svensk ordbok
 4. heuristik

  heuristik [hevristi´k] subst. ~en ORDLED: heur-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 5. omöjlighet

  o`möjlighet subst. ~en ~er ORDLED: o--möj-lig-het-en
  Svensk ordbok
 6. träffa på

  träffa på´ verb träffade träffat ORDLED: träff-ar SUBST.: påträffande
  Svensk ordbok
 7. gensvar

  ge`nsvar subst. ~et ORDLED: gen--svar-et
  Svensk ordbok
 8. tvåkropparsproblemet

  två`kropparsproblemet subst., best. f. ORDLED: två-kropp-ars--pro-blem-et
  Svensk ordbok
 9. trekropparsproblemet

  tre`kropparsproblemet subst., best. f. ORDLED: tre-kropp-ars--pro-blem-et
  Svensk ordbok
 10. rådlös

  rå`dlös adj. ~t ORDLED: råd--lös
  Svensk ordbok