1. geovärme

  ge`ovärme subst. ~n ORDLED: geo--värm-en
  Svensk ordbok
 2. inneliggande

  inn`eliggande adj., ingen böjning ORDLED: inne--ligg-ande
  Svensk ordbok
 3. leta

  le`ta verb ~de ~t ORDLED: let-ar SUBST.: letande, letning
  Svensk ordbok
 4. uppfinna

  upp`finna verb uppfann uppfunnit uppfunnen uppfunna, pres. uppfinner ORDLED: upp--finn-er SUBST.: uppfinnande, uppfinning
  Svensk ordbok
 5. fynd

  fynd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fynd-et
  Svensk ordbok
 6. stigfinnare

  sti`gfinnare subst. ~n äv. stigfinnarn, plur. ~, best. plur. stigfinnarna ORDLED: stig--finn-ar-en
  Svensk ordbok
 7. påfund

  på`fund subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: på--fund-et
  Svensk ordbok
 8. kapris

  1kapri´s subst. ~en ~er ORDLED: kapr-is-en
  Svensk ordbok
 9. killerinstinkt

  killerinstinkt [kil`-] subst. ~en ORDLED: kill-er--in-stinkt-en
  Svensk ordbok
 10. foga sig

  fo`ga sig verb fogade fogat ORDLED: fog-ar
  Svensk ordbok