1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.
 2. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 3. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 4. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 5. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 6. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 7. fiol

  fio´l subst. ~en ~er ORDLED: fiol-en
  Svensk ordbok
 8. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 9. calypso

  calypso, en musik-, sång- och dansstil som under slutet av 1800-talet utvecklades inom den södra och östra karibiska övärlden, särskilt på Trinidad.
 10. cajun

  cajun, cajunernas musik.