1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.

 2. country

  country, country and western, musikform med ursprung i amerikanska Söderns folkmusik och i brittisk och irländsk spelmanskultur.
 3. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 4. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 5. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 6. stränginstrument

  stränginstrument, chordofon , kordofon, musikinstrument vars toner alstras av strängar som på olika sätt fås att vibrera.
 7. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 8. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 9. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 10. Orsa spelmän

  Orsa spelmän, folkmusikgrupp bildad 1987 och bestående av bröderna ”Perra” (Per-Erik), Olle och Kalle Moraeus samt Nicke (Nils-Erik) Göthe, Leif Göras och Larsåke Leksell.