1. fiol

  fio´l subst. ~en ~er ORDLED: fiol-en
  Svensk ordbok
 2. altfiol

  al`tfiol subst. ~en ~er ORDLED: alt--fiol-en
  Svensk ordbok
 3. fårfiol

  få`rfiol subst. ~en ~er ORDLED: får--fiol-en
  Svensk ordbok
 4. strömkarl

  ström`karl subst. ~en ORDLED: ström--karl-en
  Svensk ordbok
 5. stränginstrument

  sträng`instrument subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sträng--in-stru-ment-et
  Svensk ordbok
 6. stråkdrag

  strå`kdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stråk--drag-et
  Svensk ordbok
 7. fiolblock

  fio`lblock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fiol--block-et
  Svensk ordbok
 8. gnällig

  gnäll`ig adj. ~t ORDLED: gnäll-ig
  Svensk ordbok
 9. basfiol

  ba`sfiol subst. ~en ~er ORDLED: bas--fiol-en
  Svensk ordbok
 10. dubbelgrepp

  dubb`elgrepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dubbel--grepp-et
  Svensk ordbok