1. hartsfiol

  hart`sfiol subst. ~en ~er ORDLED: harts--fiol-en
  Svensk ordbok
 2. violin

  violi´n subst. ~en ~er ORDLED: viol-in-en
  Svensk ordbok
 3. disharmonisk

  disharmo´nisk adj. ~t ORDLED: dis-harm-on-isk
  Svensk ordbok
 4. stränga

  sträng`a verb ~de ~t ORDLED: sträng-ar SUBST.: strängande, strängning
  Svensk ordbok
 5. zigenarmusik

  zigenarmusik [-ge`- el. -je`-] subst. ~en ORDLED: zigen-ar--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 6. sordin

  sordi´n subst. ~en ~er ORDLED: sord-in-en
  Svensk ordbok
 7. spelman

  spe`lman subst. ~nen spelmän, best. plur. spelmännen äv. spe`leman ~nen spelemän, best. plur. spelemännen ORDLED: spel(e)--mann-en
  Svensk ordbok
 8. fela

  1fe`la subst. ~n felor ORDLED: fel-an
  Svensk ordbok
 9. birfilare

  bi`rfilare subst. ~n äv. birfilarn, ~, best. plur. birfilarna ORDLED: bir--fil-are
  Svensk ordbok
 10. viol

  vio´l subst. ~en ~er ORDLED: viol-en
  Svensk ordbok