1. näck

  1näck subst. ~en ORDLED: näck-en
  Svensk ordbok
 2. kvintilera

  kvintile´ra verb ~de ~t ORDLED: kvint-il-er-ar SUBST.: kvintilerande, kvintilering
  Svensk ordbok
 3. andra

  1andra [an`- el. an´-] räkn., maskulinum andre
  Svensk ordbok
 4. fjöl

  fjöl subst. ~en ~ar ORDLED: fjöl-en
  Svensk ordbok
 5. fodral

  fodra´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fodr-al-et
  Svensk ordbok
 6. fila

  fi`la verb ~de ~t ORDLED: fil-ar SUBST.: filande, filning
  Svensk ordbok
 7. pensel

  pen`sel subst. ~n penslar ORDLED: pensl-ar
  Svensk ordbok
 8. traktera

  trakte´ra verb ~de ~t ORDLED: trakt-er-ar SUBST.: trakterande, traktering
  Svensk ordbok
 9. stråk

  stråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stråk-et
  Svensk ordbok
 10. justera

  justera [ʃyste´ra äv. ʃuste´ra] verb ~de ~t ORDLED: just-er-ar SUBST.: justerande, justering
  Svensk ordbok