1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.
 2. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 3. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 4. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 5. fiol

  fio´l subst. ~en ~er ORDLED: fiol-en
  Svensk ordbok
 6. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 7. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 8. mekaniska musikinstrument

  mekaniska musikinstrument, musikautomater, instrument som är mer eller mindre självspelande.

 9. Christina Nilsson

  Nilsson, Christina (Christine, Kristina), från 1887 grevinna de Casa Miranda, född 20 augusti 1843, död 22 november 1921, opera- och konsertsångerska (sopran).

 10. klezmer

  klezmer, pluralis klezmorim, ursprungligen term för judiska, mestadels folkliga musiker i Östeuropa, i vidare bemärkelse också instrument och den instrumentala musik som utövades bland ashkenazim, de i huvudsak jiddischtalande östeuropeiska judarna.