1. nyckelharpa

  nyckelharpa är ett stränginstrument som används inom svensk folkmusik.

 2. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 3. fiol

  fiol är ett vanligt namn på stråkinstrumentet violin.
 4. näcken

  näcken är ett övernaturligt väsen som många i Sverige trodde på förr i tiden.
 5. violin

  violin är ett stråkinstrument som även kallas fiol.
 6. stränginstrument

  stränginstrument är musikinstrument där tonen ljuder genom att man får strängar av olika längd att vibrera.
 7. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 8. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 9. folkdans

  folkdans  är dans som anses vara typisk för ett land eller en plats vid en viss tid.

 10. skala

  skala är inom musiken en ordnad följd av toner.