1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.
 2. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 3. country

  country, country and western, musikform med ursprung i amerikanska Söderns folkmusik och i brittisk och irländsk spelmanskultur.
 4. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 5. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 6. stränginstrument

  stränginstrument, chordofon , kordofon, musikinstrument vars toner alstras av strängar som på olika sätt fås att vibrera.
 7. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 8. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 9. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 10. calypso

  calypso, en musik-, sång- och dansstil som under slutet av 1800-talet utvecklades inom den södra och östra karibiska övärlden, särskilt på Trinidad.