1. fiskezon

  fiskezon, havsområde utanför en stats territorialhav (dvs. utanför dess territorialgräns) där kuststaten förbehåller sig exklusiva fiskerättigheter.
 2. FIS

  FIS, förkortning för Front Islamique du Salut, islamistiskt parti i Algeriet, se Islamiska räddningsfronten.
 3. fisktärna

  fisktärna, Sterna hirundo, art i fågelfamiljen tärnor.
 4. fiskekrig

  fiskekrig, konflikter om utnyttjande av fiskerättigheter som uppstått framför allt mellan Island och Storbritannien i tre omgångar mellan 1958–76.
 5. fiskal

  fiskal, jurist som tjänstgör vid till exempel tings- eller hovrätt som ett led i domarutbildningen.

 6. Fiskarna

  Fiskarna är en stjärnbild som till större delen ligger på norra stjärnhimlen.
 7. fiskeläge

  fiskeläge, plats som utgör bas för fiske, med anläggningar för båtar, redskap, fiskberedning m.m.; ofta även bostadsort för fiskarbefolkningen.
 8. fiskekvot

  fiskekvot, detsamma som fångstkvot.
 9. fiskeindustri

  fiskeindustri, se fiske.
 10. fiskmjöl

  fiskmjöl, produkt tillverkad av torkad småfisk och fiskrens från fiskindustrin, använd huvudsakligen som fodermedel.