1. fisköga

  fisköga, en defekt i en färg som uppstår när små skålformade gropar bildas i det våta färglagret och dessa sedan finns kvar när färgen torkat.
 2. fiskregn

  fiskregn, ovanligt naturfenomen som innebär att fiskar faller från himlen.
 3. fiskmålla

  fiskmålla, Chenopodium polyspermum, art i familjen amarantväxter.
 4. fiskeskärsmelodin

  fiskeskärsmelodin, melodityp känd i Europa sedan medeltiden, benämnd efter den mest kända texten ”Ro, ro till fiskeskär”.
 5. fisketillsynsman

  fisketillsynsman, person som svarar för tillsyn över efterlevnaden av fiskerilagstiftningen.
 6. Fiskesekretariatet

  Fiskesekretariatet, The Fisheries Secretariat, FISH, Stockholm, ideell organisation som arbetar på internationell nivå för ett hållbart fiske, med särskilt fokus på torskens situation i Östersjön och fiskepolitiken inom EU.
 7. fiskstjärtspalm

  fiskstjärtspalm, brännpalm, kittoolpalm, kitulpalm, toddypalm, Caryota urens, art i familjen palmer.
 8. fiskefyr

  fiskefyr, mindre fyr avsedd att i första hand tillgodose fiskefartygens behov.
 9. fiskarkatt

  fiskarkatt, Prionailurus viverrinus (synonym Felis viverrina), art i familjen kattdjur.
 10. fiskeläge

  fiskeläge, plats som utgör bas för fiske, med anläggningar för båtar, redskap, fiskberedning m.m.; ofta även bostadsort för fiskarbefolkningen.