1. fisktärna

  fisktärna är en fågel.
 2. fissur

  fissur, sprickbildning vid benbrott.
 3. fiskmjöl

  fiskmjöl, produkt tillverkad av torkad småfisk och fiskrens från fiskindustrin, använd huvudsakligen som fodermedel.
 4. fisksjukdomar

  fisksjukdomar, sjukdomar hos viltlevande och odlade fiskar; för sjukdomar hos akvariefisk, se akvarium.
 5. fiscus

  fiscus, staten som juridisk person och bärare av förmögenhetsrättigheter, ungefär detsamma som kronan i äldre tid.
 6. fiskande fladdermöss

  fiskande fladdermöss, gemensamt namn på åtminstone tre arter fladdermöss som har specialiserat sig på fiskfångst, nämligen fiskande harmunfladdermus ( Noctilio leporinus) i familjen harmunfladdermöss från Central- och Sydamerika, fiskarfladdermus ( Pizonyx vivesi) i familjen läderlappar från Mexico samt liten lyrfladdermus ( Megaderma lyra) i familjen storöronfladdermöss från Syd- och Sydöstasien.
 7. Fischer–Tropsch-processen

  Fischer–Tropsch-processen, metod för att syntetisera bensin.
 8. fis

  fis subst. ~en ~ar ORDLED: fis-en
  Svensk ordbok
 9. fiskenämnd

  fiskenämnd, ett tidigare regionalt organ inom Fiskeriverket.
 10. fiskregn

  fiskregn, ovanligt naturfenomen som innebär att fiskar faller från himlen.