1. fiskartröja

  fiskartröja, ett stickat arbetsplagg, använt av fiskare vid Västeuropas kuster.
 2. fissur

  fissur, anatomisk term för springor på organytor och springformiga öppningar, t.ex. fissurae cerebelli lillhjärnans fåror i barkytan; fissura orbitalis springa i ögonhålans botten.
 3. fiskfjällssjuka

  fiskfjällssjuka, tidigare benämning på hudsjukdomarna iktyos.
 4. fiskolja

  fiskolja, fiskfett, olja som framställs ur fet fisk, till exempel sill, menhaden eller makrill.
 5. fiskfoder

  fiskfoder, foder som tillverkas för att tillgodose den odlade fiskens behov av en näringsriktig kost.
 6. fiskleverolja

  fiskleverolja, tjockflytande, gulaktig olja som utvinns ur lever från vissa fiskarter, till exempel torsk.

 7. kvastfeniga fiskar

  kvastfeniga fiskar, kvastfeningar, Crossopterygii, underklass benfiskar omfattande ordningen tofsstjärtfiskar samt den utdöda ordningen koanfiskar.
 8. samernas jakt- och fiskerätt

  samernas jakt- och fiskerätt, nyttjanderätt knuten till rätten att bedriva renskötsel som tillkommer medlem i sameby.
 9. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 10. strålfeniga fiskar

  strålfeniga fiskar, Actinopterygii, underklass benfiskar som till skillnad från övriga benfiskar har s.k. ganoidfjäll.