1. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 2. roddsport

  roddsport, kapprodd med långa, smala utriggade båtar med upp till åtta roddare och en styrman och – främst i Norden – breda, inriggade båtar med en besättning på upp till fyra roddare och en styrman.
 3. Tjeckien

  Tjeckien, stat i Centraleuropa.

 4. syffisans

  syffisans el. suffisans [-aŋ´s] subst. ~en ORDLED: syf-fis-ans-en, suf-fis-ans-en
  Svensk ordbok
 5. bärfis

  bä`rfis subst. ~en ~ar ORDLED: bär--fis-en
  Svensk ordbok
 6. shelfis

  shel`fis subst. ~en ORDLED: shelf--is-en
  Svensk ordbok
 7. fjärt

  fjärt´ subst. ~en ~ar ORDLED: fjärt-en
  Svensk ordbok