1. fiskevårdsområde

  fiskevårdsområde, sammanföring av fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter.
 2. fiskebank

  fiskebank, grundområde (vanligen ned till ca 200 m) i havet med god tillgång på fisk där ett omfattande yrkes- och ibland sportfiske bedrivs.
 3. fiskörnar

  fiskörnar, sammanfattande namn på två släkten hökartade rovfåglar, Haliaeetus med åtta arter, bl.a. havsörn, skrikhavsörn och vithövdad havsörn, och Ichthyophaga med två arter, gråhuvad fiskörn ( I. ichthyaetus) och mindre fiskörn ( I. nana).
 4. fischy

  fischy, på 1900-talet en plisserad eller spetsprydd isättning.
 5. Fiskeby

  Fiskeby, lokal för två järnåldersgravfält i Norrköping.
 6. fisksump

  fisksump, en i vattnet nedsänkt förvaringsanordning för levande fisk och skaldjur.
 7. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 8. fiskeutbildning

  fiskeutbildning syftar till att utbilda blivande fiskare eller vidareutbilda redan aktiva yrkesfiskare.
 9. Fishbourne

  Fishbourne, by i södra England, drygt 2 km väster om Chichester.
 10. fiskådra

  fiskådra, en fri led för vandringsfisk i vattendrag eller sund, som regel en sjättedel av vattnets bredd i den djupaste delen.