1. fiss

  fiss (tyska Fis, jämför vidare ess), den med ett halvt tonsteg höjda tonen f, grundton i Fiss-dur (sex ♯) och fiss-moll (tre ♯).
 2. fiskeribiologi

  fiskeribiologi, vetenskapliga undersökningar av biologin hos fiskar och andra havsorganismer (kräftdjur, blötdjur, sälar, valar) som är föremål för fångst/exploatering.
 3. fissur

  fissur, sjuklig sprickbildning i hud eller slemhinna, t.ex. analfissur, fissura in ano, sprickbildning vid ändtarmsöppningen.
 4. fischy

  fischy, trekantig damhalsduk av mycket tunt material vars snibbar korsades över bröstet och fyllde upp urringningen, samtidigt som den betonade barmen; vanlig i modet under 1700-talets andra hälft.
 5. fisköga

  fisköga, en defekt i en färg som uppstår när små skålformade gropar bildas i det våta färglagret och dessa sedan finns kvar när färgen torkat.
 6. fiskefyr

  fiskefyr, mindre fyr avsedd att i första hand tillgodose fiskefartygens behov.
 7. fiskarkatt

  fiskarkatt, Prionailurus viverrinus (synonym Felis viverrina), art i familjen kattdjur.
 8. fiskuvar

  fiskuvar, Ketupa, släkte äkta ugglor med fyra arter i Asien, bl.a. brun fiskuv.
 9. fiskörnar

  fiskörnar, sammanfattande namn på två släkten hökartade rovfåglar, Haliaeetus med åtta arter, bl.a. havsörn, skrikhavsörn och vithövdad havsörn, och Ichthyophaga med två arter, gråhuvad fiskörn ( I. ichthyaetus) och mindre fiskörn ( I. nana).
 10. fiskugglor

  fiskugglor, Scotopelia , släkte äkta ugglor med tre arter i Afrika.