1. flänsa

  flän`sa verb ~de ~t ORDLED: fläns-ar SUBST.: flänsande, flänsning
  Svensk ordbok
 2. torsion

  torsion, deformationstyp hos stänger och balkar som t.ex. uppkommer, då en stång, fäst i sin ena ände, vrids kring sin längdaxel av ett kraftpar som verkar på den fria änden.
 3. bimoment

  bimoment, begrepp inom strukturmekaniken.
 4. gaffellagring

  gaffellagring, stödanordning för flänsade balkar som förhindrar dels utböjning, dels vridning kring en axel i balkens längdriktning.
 5. blindfläns

  blindfläns, plan cirkulär platta som används för att stoppa flödet i en rörledning.
 6. flänspackning

  flänspackning, ringformat, plant element av plast, fibermaterial eller mjuk metall, som i ett flänsförband sammankläms och deformeras av skruvkrafter mellan två (rör)flänsar för att åstadkomma trycktäthet i förbandet.
 7. värmeväxlare

  värmeväxlare, apparat som åstadkommer utbyte av värmeenergi mellan medier som har olika temperatur.
 8. kanaleffekt

  kanaleffekt, komprimering av sprängämne genom en stötvåg som i en luftkanal drivs framför detonationsfronten.
 9. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 10. dressin

  dressin, litet järnvägsfordon med högst fyra hjul.