1. flåbuse

  flåbuse, flått , flängare, dialektal synonym till rackare, syftande på sysslan att flå huden av hästar och kreatur; även (särskilt förr) en hård arbetsgivare, utpressare eller allmänt en rå och grov person.
 2. flått

  flått, rackare, se flåbuse.
 3. flängare

  flängare, rackare, se flåbuse.
 4. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 5. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.