1. lammkött

  lammkött, kött från får under ett års ålder vilka inte lammat.
 2. pigghajar

  pigghajar, Squalidae, familj pigghajartade hajar med ca 70 arter.
 3. ärelöshet

  ärelöshet, förlust av heder och anseende, värdighet och medborgerliga rättigheter.
 4. konservering

  konservering, behandling av döda djur och växter på ett sådant sätt att de bevaras i ett så naturligt tillstånd som möjligt.