1. flake

  flake, fångstredskap för däggdjur och fåglar, bestående av ett flak eller bräde av stockar eller grova plankor, som faller ned och genom sin tyngd dödar eller klämmer fast bytet.
 2. Flakeberg

  Flakeberg, f.d. församling i Grästorps kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 3. flak

  flak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flak-et
  Svensk ordbok
 4. cirrocumulus

  cirrocumulus, makrillmoln, högt ismoln bestående av flak av separata molnceller eller band.
 5. tallriksis

  tallriksis, runda isflak, ofta med upphöjd kant.

 6. läm

  läm, äldre fångstredskap, en fälla bestående av en bottenstock mot vilken fallstocken, ofta belastad med stenblock, föll och avlivade bytesdjuret, när detta utlöste fällans giller.
 7. tippbil

  tippbil, lastbil utrustad med tippbart flak och ofta använd för transport av massgods som grus, sand och jord.
 8. timmerbil

  timmerbil, lastbil som i stället för flak har en speciell ramkonstruktion för transport av timmer.
 9. Holländardjupet

  Holländardjupet, danska Hollænderdybet, farled i Öresund mellan Middelgrund och Saltholm flak.
 10. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.