1. lasagne

  lasagne, en sorts pasta som kavlas ut i tunna flak, ev. krusas i kanterna och vanligen används för tillagning av gratinerade pastarätter.
 2. skottkärra

  skottkärra, liten kärra med ett eller två hjul och skalmar, avsedd att skjutas fram för hand.
 3. dolly

  dolly, kort släpfordon för lastbil utrustat med kopplingsanordning för påhängsvagn.
 4. stratocumulus

  stratocumulus, valkmoln, molntäcke med tydlig struktur i form av valkar eller celler med ljusa partier emellan.
 5. cirrus

  cirrus, fjädermoln, högt beläget moln av iskristaller, ofta i form av tunna trådar, strimmor eller krokar, ibland tätare flak.
 6. isläggning

  isläggning, skede då vattenytan på sjöar, floder eller hav täcks av is.
 7. fjällkedjan

  fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, är en bergskedja i Sverige och Norge.
 8. The Small Faces

  The Small Faces, brittisk rockgrupp, bildad 1965.

 9. karosseri

  karosseri, överrede eller överbyggnad till fordon, i så måtto liktydigt med kaross.
 10. märgelsten

  märgelsten, finkornig, i regel tämligen massiv, kalkig och lerig sedimentär bergart, bestående av karbonatmineral (oftast kalkspat, ibland även dolomit) och lermineral i ungefär lika proportioner, minst 35 och som mest 65 %.