1. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 2. Tom Wolfe

  Wolfe, Thomas (Tom), 1931–2018, amerikansk författare.

 3. glimrar

  glimrar, glimmergruppen, glimmermineral, grupp bergartsbildande mineral vilka tillhör det monoklina kristallsystemet.
 4. lastbil

  lastbil, bil som inte är att anse som personbil eller buss.
 5. fönsterglas

  fönsterglas, en typ av planglas.
 6. Nils Dacke

  Dacke, Nils, död 1543, småländsk bonde, ledare för det stora upproret mot Gustav Vasa 1542–43.

 7. majs

  majs är ett av jordens viktigaste sädesslag, efter vete och ris.

 8. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 9. vagn

  vagn, i strikt betydelse ett hjulfordon med två axlar och mer än två hjul; vagnen kopplas till någon form av drivanordning, t.ex. dragdjur, traktor eller bil.
 10. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).