1. fläka

  flä`ka verb fläkte fläkt, pres. fläker ORDLED: fläk-er SUBST.: fläkande, fläkning
  Svensk ordbok
 2. flack

  flack adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. skålla

  2skålla [skål`a] subst. ~n skållor äv. skolla [skål`a] ~n skollor ORDLED: skåll-an, skoll-an
  Svensk ordbok
 4. fläck

  fläck subst. ~en ~ar ORDLED: fläck-en
  Svensk ordbok