1. flank

  flank, hos däggdjur området mellan låret, ryggen och bakersta revbenet; hos fåglar den del av kroppssidan som är belägen mellan vingen och buken.
 2. flank

  flank, sidan på en grupperad militär styrka.
 3. flank

  flank subst. ~en ~er ORDLED: flank-en
  Svensk ordbok
 4. flanktriggad vippa

  flanktriggad vippa, uttryck inom elektroniken: klockad vippa som endast kan ändra tillstånd (ettställas eller nollställas) på klockpulsens flank, dvs. då klocksignalen går från 1 till 0 eller från 0 till 1.
 5. flankera

  flanke´ra verb ~de ~t ORDLED: flank-er-ar SUBST.: flankerande, flankering
  Svensk ordbok
 6. omfattning

  omfattning, som militär term anfall i fiendens flank eller rygg samtidigt som hans front binds.
 7. Jarmo

  Jarmo, Jarmū, neolitisk bosättning i Zagrosbergen i nordöstra Irak, daterad ca 6500–5000 f.Kr.
 8. kuggprofil

  kuggprofil, konturen av en kugge i ett plan vinkelrätt mot kugghjulets centrumaxel (transversalplanet) och, för snedkugg, även mot kuggflanken (normalplanet).
 9. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.
 10. mjälthugg

  mjälthugg, håll, benämning på den smärta som vid fysisk ansträngning kan uppkomma i vänster flank under revbensbågen.