1. castillonhäst

  castillonhäst, cheval de Castillon, cheval de Birros, Saint Gironnais, hästras från södra Frankrike vilken först 1996 blev officiellt erkänd.
 2. kavalleri

  kavalleri, rytteri, truppslag inom arméerna som tidigare utförde strid till häst; numera kan benämningen kavalleri användas även för pansar-, spanings- eller luftburna förband.
 3. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 4. Capitolium

  Capitolium, egentligen Mons Capitolinus, en av Roms sju kullar, belägen mellan Forum Romanum och Marsfältet.
 5. Narva

  Narva, stad i nordöstra Estland, vid gränsen till Ryska federationen; 57 100 invånare (2017).

 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).
 8. Indiska oceanen

  Indiska oceanen, den minsta av de tre oceanerna, belägen mellan Afrika, Asien och Australien.
 9. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 10. skyttegrav

  skyttegrav, äldre benämning på skyttevärn, dvs. ett slags befästning, öppen eller täckt, avsedd att användas som eldställning och skyddsställning (se stridsvärn) med förbindelsevärn.