1. flerskiktsglas

  flerskiktsglas, glas där två eller flera skikt av färgat glas ingår, men där något skikt även kan vara ofärgat.
 2. flerstegsraket

  flerstegsraket, bärraket uppbyggd av två eller flera raketsteg.
 3. flerkörighet

  flerkörighet, tyska Mehrchörigkeit, italienska coro spezzato, användandet av två eller flera, i rummet oftast åtskilda ensembler (vokala eller instrumentala) som ömsom kontrasterar mot varandra, ömsom samverkar.
 4. flerstämmighet

  flerstämmighet är musik som har minst två stämmor som går att höra samtidigt.
 5. flerrättssystem

  flerrättssystem, rättsordning som inrymmer flera olika parallella regleringar av samma privaträttsliga frågeställningar.
 6. flerfunktionsskrivare

  flerfunktionsskrivare, multifunktionsskrivare (engelska multifunction printer eller all-in-one printer), skrivare som förutom utskriftsfunktionen har ytterligare funktionalitet som kopiering, skanning och faxning.
 7. flertydighet

  flertydighet, allmän benämning på egenskapen hos språkliga uttryck att ha flera betydelser eller uttolkningar.
 8. flerhandikapp

  flerhandikapp, två eller flera funktionshinder som tillsammans medför avsevärda svårigheter i livsföringen.
 9. flerovium

  flerovium, mycket instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 114, kemiskt tecken Fl.
 10. Flerohopp

  Flerohopp, ort i Nybro kommun, Småland (Kalmar län), 10 km norr om Nybro.